Miljö- och Resevillkor

Världen är viktigt för oss

Så för varje flygresa du bokar med oss

planterar vi ett träd i regnskogen

Ert bidrag stöttar arbetet på Borneo med att bevara den kvarvarande regnskogen och härmed även skydda de vilda orangutangerna. När skogen skyddas är det inte bara orangutangerna blir hjälpta utan även ett av de mest artrika ekosystem i världen skyddas. Vida stöttar organisatinonen Save the orangutan med bland annat arbetet att beskydda Mawas området, där över 2 500 vilt levande orangutanger bor. För varje flerdagarsresa du bokar hos oss planteras ett nytt träd i orangutangernas regnskog i  Borneo.


Hela Vida Världen är viktig

Tack för att du bokar din resa med oss.

Särskilda Resevillkor, Information & Miljöpolicy

För resor som arrangeras av Vida Travel Group AB gäller i första hand nedan stående särskilda resevillkor.

I övrigt tillämpas Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor.

Resebekräftelse

När ni bokat en resa hos oss skickar vi ut en bekräftelse. Kontrollera noga så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt. Kontrollera också att uppgifter om er själva så som  person- och telefonnummer stämmer samt att namnet är fullständigt och korrekt stavat. När full betalning för resan är oss tillhanda gäller bekräftelsen som biljett. 

Med bekräftelsen får ni två inbetalningskort. Ett för anmälningsavgift och ett för slutbetalning. Sista betalningsdatum står angivet på respektive inbetalningskort.

För de flesta resor skickas ingen mer information ut. Har ni frågor så kontakta oss så hjälper vi er. 


Anmälan

är bindande så snart det skriftliga eller muntliga avtalet är överenskommet. Som kund får du en bekräftelse eller bokningsbekräftelsen på det du köpt. Det räcker inte med att avstå att betala bokningsavgiften för att avboka resan. Avbokningen ska alltid ske via mejl eller telefon. Om ni inte deltar på resan utan att anmäla oss det innan tilkommer avbokningskostnad på 300 kronor samt fakturering av resans hela belopp. 


Öppet köp

På alla våra resor har du tio dagars öppet köp från och med bokningen. Detta gäller dock endast om resan är bokad senast 70 dagar innan avresa med flyg och senast 40 dagar innan avresa med båt.


Betalning av resa 

Med bekräftelsen får ni två inbetalningskort. Ett för anmälningsavgift och ett för slutbetalning. Anmälningsavgiften ska betalas senast 14 dagar efter bokning och är er bekräftelse av resan. När ni betalt in hela resans belopp gäller bekräftelsen som biljett. 


Avboka resa

Om du blir sjuk eller av annan anledning behöver avboka din resa är det viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt. 


Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Oftast finns en enklare reseförsäkring på din hemförsäkring eller kreditkort. Kontrollera vilka försäkringar du har och vad som gäller. Tänk på att resevillkoren kan förändras så även om du kontrollerat tidigare rekommenderar vi att kontrollera dem vid varje resetillfälle. Vi rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring hos valfritt försäkringsbolag utifall resan skulle behöva avbokas pga sjukdom. Som resenär ansvarar du för att ha en fullgod rese-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.


Avbokningskostnader

För resor där flygtransport ingår:

Vid avbokning mer än 60 dagar innan avresa är kostnaden 10% av resans pris. 60-31 dagar innan avresa är kostnaden  50% av resans pris. 30 dagar eller mindre är kostnaden 100% av resans pris.

För resor där båttransport ingår

Vid avbokning mer än 30 dagar innan avresa är kostnaden 10% av resans pris. 30-15 dagar innan avresa är kostnaden  50% av resans pris. 14 dagar eller mindre är kostnaden 100% av resans pris.

Expeditionsavgift på 300 kronor tillkommer utöver avbokningskostnaderna


Programändring före avresa

Ibland händer det att vi som arrangörer behöver göra förändringar i programmet. Det kan vara om besöksmålet har upphört, resvägen ändrats,  uppträdandet ställts in eller annat utanför våran kontroll som plötsligt behöver ändras. Om något i programmet ändras efter att resan bokats så informerar vi alltid om ändringen. Är du missnöjd med förändringen så att du inte längre känner att resan är intressant behöver du meddela detta senast 7 dagar efter att du fått vår information. Därefter gäller det nya programmet.


Programändringar under resan

Uppstår situationer eller händelser som gör att vi med kort varsel behöver förändra eller byta ut delar i det bestämda programmet föbehåller vi oss rätten att göra så genom att hitta likvärdiga lösningar till samma värde eller upplevelse. Eventuella programändringar under resan presenteras för dig som resenär så snart de uppstår. 

Giltigt pass

För samtliga resor utanför Sverige krävs giltigt pass eller nationellt ID-kort. Körkort räknas ej som giltigt pass på någon av våra resor. Notera att vissa länder kräver att passet är giltigt ett visst antal månader efter hemkomst. Kontrollera dina handlingar innan avresa. Det är alltid resenärens skyldighet att ha med sig giltiga handlingar.


Särskilda önskemål/Specialkost

Har du specialkost eller allergier så informerar vi berörda hotell, flygbolag, rederier och restauranger. Vi kan dock inte garantera att önskemålen tas i beaktande. Finns det annan  information som vi bör känna till tex sjukdom, rörelshinder eller behov av hjälpmedel behöver du meddela oss det så snart som möjligt och helst redan vid bokningen. Har du fler särskilda önskemål på din resa så behöver du meddela oss innan avresa.


Mediciner

Om du behöver mediciner med på resan bör du alltid förvara dem  i sin orginalförpackning med etiketten kvar. Reser du med flyg är det bra att lägga medicinerna i handbagaget utifall det incheckade bagaget skulle komma på villovägar eller bli försenat som det kan bli ibland. Regler för att resa med läkemedel kan skilja sig från land till land. Ibland behövs även ett Schengenintyg för att medta mediciner, något som apoteken kan hjälpa till med. Läs mer på läkemedelverkets sida: www.lakemedelsverket.se 


Assistans

Kan bokas i förväg för resor med båt och flyg. Du själv ansvarar för att meddela oss detta under bokningstillfället eller så god tid som möjligt innan avresa för att vi ska hinna boka upp det i god tid.


Europeiskt sjukförsäkringskort

rekommenderas att ni har med er när ni reser utomlands. Beställ det från försäkringskassan senast två veckor innan avresa.


Deltagarlista

Vi delar inte ut någon deltagarförteckning under eller inför resan. Önskar du hålla kontakt med någon resenär efter hemkomsten, är det viktigt att du själv begär att få kontaktuppgifter under resans gång


Resegaranti

Vida Travel Group har ställt lagstadgad resegaranti hos kammarkollegiet för samtliga resor. 


Anmärkningar köpta biljetter

För köpta sport-, konsert-, teater- eller showbiljetter tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla avbokningar.

För inställd teater pga av sjukdom eller annan orsak utaför vår kontrollmöjlighet ansvaras ej.  Alla biljetter återlödes enligt biljettkontorets/eventansvarigas villkor.


Miljöpolicy

Resande är inte bara  välgörande, de  ökar också kunskap och förståelse för andra länder, situationer och naturens viktiga plats i vår vackra värld. För oss är miljö- och klimatsmarta lösningar viktig. Vi uppdaterar oss regelbundet och arbetar hela tiden för att bli ännu bättre i vår miljöanpassning.

Resor vi själva gör ut i distrikten, studiebesök eller arrangemang sker kollektivt i största möjliga mån. Resor vi arrangerar publikt försöker vi anpassa på bästa gröna sätt. Utskick, fakturor och nyhetsbrev sker övervägande digitalt och mässmaterial återbrukas.

Vida Travel Group AB klimatkompenserar genom bidrag till natur, klimat och miljöorganisationer.  För varje flygresa du bokar med oss planterar vi ett träd i Borneo för att bidra till att rädda djurlivet och regnskogen. Du kan själv välja att klimatkompensera dina resor ytterligare om du vill. Vi hjälper dig att hitta organisationer som aktivt arbetar för miljö, mänskliga rättigheter, djur, klimat eller hjälpinsatser världen över om du önskar.

Trevlig Resa!